Anasayfa

Pek çok hastalığa şifa olan Sıcak Çermik kaplıca suyu 48°C sıcaklığı, limonit ve hematit içerikleri ile bizlere görsel bir şölen sunmaktadır. Altınkale travertenleri çermik suyunun zengin dokusunu öne çıkararak jeolojik ve jeomorfolojik yapıyı gözler önüne serer. Alandaki özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlar buranın adeta bir açık hava jeoloji müzesi şeklini almasını sağlamıştır.
40 bin metre kare alandan oluşan Altınkale ve çevresinde 21.000 metre kare traverten, 19 bin metrekare rekreasyon alanı bulunmaktadır.
Bölgede çok sayıda termal otel ve tesis bulunmaktadır.

Hara’nın Ankara yoluna nazır doğu kısmında yer alan tarihî taş bina 1.800 m2 lik kapalı alanıyla yerleşkenin en büyük yapısıdır. Zamanında 150 atın barındığı ahır doğu batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen biçimindedir. Yapıya doğu ve batı tarafına açılan iki ayrı yan kapı ve güneye açılan ana kapıdan girilmektedir. Aslına uygun olarak restore edilen tarihî bina modern müzecilik yaklaşımıyla insanı geçmişin derinliklerine, atın evcilleştirilmesinden, insanla olan yol arkadaşlığına, binekten yük taşımaya ve hepsinden öte savaş meydanlarında çevikliğine görselliğiyle, at heykelleriyle, bilgi ve belge tablolarıyla sürükleyip götürüyor.

Sivas Atatürk Kongre Müzesi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında “Milli Mücadele Karargâhı” olarak kullanılmıştır. Sivas Müzesi’nde bulunan kitabesine göre bina 5 Ekim 1892 tarihinde Sivas Valisi Mazlum Paşazade Mehmet Memduh Bey tarafından Mülki İdadi Binası olarak yaptırılmıştır. XIX. yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi sivil mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı üç katlıdır. İç avlulu binanın dış cephelerinde taş, iç mekânlarında ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin bir süre karargâh olarak kullandıkları ve o tarihlerde Sultani (lise) olan bina; Sivas Kongresi’nin 4-12 Eylül tarihleri arasında burada toplanması ile tarihsel bir kimlik kazanmıştır. 1981 yılına kadar okul olarak kullanılan bina onarımı, teşhir ve tanzimi gerçekleştirildikten sonra 1990 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.
Sivas Atatürk Kongre Müzesi’nde Tarihi Kongre Salonu ve Atatürk’e ait çalışma ve dinlenme odası, kongrenin yapıldığı günlerdeki hali ile muhafaza edilmektedir. Müzede kongre öncesindeki olayların, Mustafa Kemal Atatürk’ün kongre hazırlığı ile ilgili tamimlerinin ve bildirilerinin sergilendiği salon; o zamanki muhaberenin temelini oluşturan telgraf odası; Sivas Kongresi ile ilgili tutanakların yer aldığı salon; merkezi Sivas’ta kurulmuş olan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti’ne ait bildiriler ve haberleri içeren belgeler ile İrade-i Milliye Gazetesi’nin basıldığı matbaa makinası ve bu gazeteye ait nüshaların sergilendiği salonlar bulunmaktadır. Müzede ayrıca Sivas Kongresi sırasında ve sonrasında Sivas’ta alınan tüm kararlara ait belgeler; Cumhurbaşkanlığı Köşkü Atatürk Özel Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Komisyonu ve Ateşe Özel Arşivi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerindeki belgelerin örnekleri müzede sergilenmektedir.
Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Vali Ahmed Muammer Bey tarafından 1914 yılında Mekteb-i Sanayi İmalathanesi olarak yapılan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Orta Anadolu’nun en büyük arkeoloji müzesi olan müzede, bölgede 9 milyon yıl önce yaşamış çeşitli memeli hayvanlara ait fosil kalıntıları, Kalkolitik Çağ‘a (MÖ 5500–3000), Eski Tunç Çağı‘na (MÖ 3000-2000) ve Hititler‘e ait birçok buluntunun yanı sıra RomaBizansSelçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler de sergilenmektedir.

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

19. yüzyılın ikinci yarısında kesme taştan yapılmış olup açık avlulu ve iki katlıdır. Dikdörtgen planlı olan yapı, doğu, güney ve kuzey cephelerinde demir kanatlı ve yuvarlak kemerli üç girişe sahiptir. Orta avlunun tabanı blok taş döşemelidir. Avlunun ortasında elips şeklinde bir havuz ve havuzun ortasında zıt yönlerde ağzından su akan iki adet çift başlı aslan bulunur. Orta avlunun güney ve kuzeyinde tek parça silindir gövdeli altı büyük sütunun oluşturduğu revaklar yer alır. Revaklardaki sütunlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Revak gerisindeki odalar ve revak üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Dıştan ise her mekânın üzeri kırma çatılı ve kiremit kaplıdır. Halen iş merkezi olarak kullanılmakta olup giriş ve üst katlarında kafeteryalar bulunmaktadır.

Kaynakça: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gölova, yaban yaşama açısından ilin ve bölgenin önemsenmesi gereken noktalarından biridir. Gölova’yı Uluslararası Önemli Doğa Alanları’ndan (ÖDA) biri yapan özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır: Verbascum trichostylum (bir tür sığırkuyruğu) alanda bulunan bir endemik türdür. Bunun yanında sazlık alanlarda üreyen dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala) ile ÖDA konumu kazanmaktadır. Eskiden turnaların (Grus grus) burada da ürediği bilinmektedir. Turnalar artık buralarda yalnızca göç döneminde görülmektedir.

Baraj Gölü, Aşağı Tepecik Gölü ve Sütlü Göl’de yaşayan veya konaklayan kuşlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Ördek, angut, sakarca, yabankazı, martı, balıkçıl, bozdalağan, dik kuyruk, küçük batağan, sakarmeke, turna, su çulluğu, karabaş martı ve sumru. Bu göllerde aynı zamanda sazan, aynalı sazan, kefal, gümüş, caner gibi balık türleri yaşamaktadır.

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü