Divriği Kalesi

Haz20

Çaltı Çayı’na bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan bu kalenin günümüze ulaşabilen hali Mengücekoğulları Dönemi‘ne aittir. Kalenin yapımını belirten iki satırlık yazıt kapı üzerinde bulunmaktadır. Kale kesme taştan, iç ve dış olmak üzere iki bölümdür. Günümüze yalnızca dış kaleye ait surların bir bölümü gelebilmiştir. Anıtsal Aslanlı Burç buradadır. Bu burç 10 metrelik cephe üzerinden 8 metre yükseltilmiştir. Aslanlı Burç’tan kuzeye doğru devam eden düz bir çizgi üzerindeki iç kale surları, birkaç tane burç ayağı ve beden duvarlarının bir kısmının temelleri dışında tamamen yıkılmıştır. Temelinden burcuna kadar otantik bir Türk Kalesi olması bakımından önemli bir eserdir.

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü